Register referat

Enligt personuppgiftslagens (523/1999) 10§:s ja 24§:s register referat.

Register administratör

GROOM Parturit / GB Finland Oy
FO-tunnus: 277732-4
Kalevagatan 56 a,
00180 Helsingfors

Register namn

GROOM Parturit / GB Finland Oy kundregister

Princip för att behålla register 

Personen har registrerat sig som GROOM Parturit / GB Finland Oy:s kund, till postlistan och/eller handlat på GROOM Parturit / GB Finland Oy:s webb-shop.

Registerns bruksmening

Registerns brukmening är GROOM Parturit / GB Finland Oy:s kundregisterns upphållning , kundbeställningarnas aktivering och kundförhållandernas vård. Registret används också för att åtfölja paket som försvunnit. Informationen kan användas för att utveckla GROOM Parturit / WGB Finland Oy, för statiska meningar och för att producera mer riktande innehåll till webb-shoppen. Personuppgifter hanteras med personuppgiftslagen. Registern kan användas i GROOM Parturit / WGB Finland Oy:s ägen marknadsföring utan att överge personuppgifter. GROOM Parturit / GB Finland Oy har rättighet att publicera kundregisterns information elektriskt eller skriftligt, om inte kunden speciellt förbjuder. Med skriftliga menar man postklister till marknadsföring. Kunden har rättighet att förbjuda dem till GROOM Parturit / GB Finland Oy:s kundservice via e-post, info@groom.fi.

Register informationer

  • För- och efternamn
  • E-post
  • Postadress
  • Mobil
  • Information om beställningarna
  • Postens beställningars uppföljnings informationer

Uppgifternas utlämning

Kundregisterns information är endast i GROOM Parturit / GB Finland Oy:s användning och utlämnas inte.

Registerns skyddning

Alla informationer i registern sparas konfidentiellt. Registerns rättigheter innebär endast GROOM Parturit / GB Finland Oy:s inner nätverk användar-rättigheter. Registret ligger i GROOM Parturit / GB Finland Oy:s server och Mailchimp e-post server, bakom lösenord.