Register referat

Enligt personuppgiftslagens (523/1999) 10§:s ja 24§:s register referat.

Register administratör

GROOM Parturit / Wroom Oy
FO-tunnus: 2288377-2
Kalevagatan 56 a,
00180 Helsingfors

Behandlare

Janina Satta
Telefon: +358 456 472 966
E-post: janina@groom.fi

Register namn

GROOM Parturit / Wroom Oy:n kundregister

Princip för att behålla register 

Personen har registrerat sig som GROOM Parturit / Wroom Oy:s kund, till postlistan och/eller handlat på GROOM Parturit / Wroom Oy:s webb-shop.

Registerns bruksmening

Registerns brukmening är GROOM Parturit / Wroom Oy:s kundregisterns upphållning , kundbeställningarnas aktivering och kundförhållandernas vård. Registret används också för att åtfölja paket som försvunnit. Informationen kan användas för att utveckla GROOM Parturit / Wroom Oy, för statiska meningar och för att producera mer riktande innehåll till webb-shoppen. Personuppgifter hanteras med personuppgiftslagen. Registern kan användas i GROOM Parturit / Wroom Oy:s ägen marknadsföring utan att överge personuppgifter. GROOM Parturit / Wroom Oy har rättighet att publicera kundregisterns information elektriskt eller skriftligt, om inte kunden speciellt förbjuder. Med skriftliga menar man postklister till marknadsföring. Kunden har rättighet att förbjuda dem till GROOM Parturit / Wroom Oy:s kundservice via e-post, info@groom.fi eller till registerns behandlare.

Register informationer

  • För- och efternamn
  • E-post
  • Postadress
  • Mobil
  • Information om beställningarna
  • Postens beställningars uppföljnings informationer

Uppgifternas utlämning

Kundregisterns information är endast i GROOM Parturit / Wroom Oy:s användning och utlämnas inte.

Registerns skyddning

Alla informationer i registern sparas konfidentiellt. Registerns rättigheter innebär endast GROOM Parturit / Wroom Oy:s inner nätverk användar-rättigheter. Registret ligger i GROOM Parturit / Wroom Oy:s server och Mailchimp e-post server, bakom lösenord.