Meille on tärkeää, että asiointisi GB Finland Oy:n kanssa tuntuu sinusta yksilölliseltä ja turvalliselta. Aivan yhtä tärkeää on se, että luotat tapaamme käsitellä henkilötietojasi. Tästä johtuen päivitimme tietosuojapolitiikkamme EU:n uuden henkilötietoja koskevan tietosuoja-asetuksen GDPR:n (General Data Protection Regulation) mukaisesti.

Lisäksi me GB Finland Oy:llä pyrimme entistä suurempaan avoimuuteen ja kerromme, millaisia mahdollisuuksia sinulla on valvoa ja tarkistaa henkilötietojasi.

 

GB Finland Oy Tietosuojaseloste

GB Finland Oy huolehtii henkilökohtaisesta yksityisyydestäsi. GB Finland Oy:n kävijöiden ja asiakkaiden luottamus on arvokasta meille, ja siksi noudatamme tätä Tietosuojaselostetta, joka on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukainen. Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten GB Finland Oy kerää ja käyttää henkilötietojasi. Selosteessa kuvataan myös sinun oikeutesi suhteessa GB Finland Oy:hyn, sekä miten voit käyttää oikeuksiasi. Voit ottaa yhteyttä suoraan meihin, jos sinulla on kysymyksiä liittyen GB Finland Oy:n yksityisyydensuoja- tai tietosuojakäytäntöihin. On tärkeää, että tutustut Tietosuojaselosteeseen ja ymmärrät sen sisällön, ja miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn.

Tätä Tietosuojaselostetta sovelletaan henkilötietoihin, jotka on kerätty GB Finland Oy:n kotisivun groom.fi kautta. Seloste koskee myös tilanteita, joissa henkilötietoja käsitellään fyysisessä myymälässä.

 

Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi?

GB Finland Oy / GROOM Parturit, y-tunnus 3277732-4, Kalevankatu 56a, 00180 Helsinki, on rekisterinpitäjä henkilötietojesi käsittelyssä.

 

Mitä henkilötietoja GB Finland Oy käsittelee?

Henkilötiedot, jotka olet antanut GB Finland Oy:lle:

Saatat antaa GB Finland Oy:lle tietoja itsestäsi, kun käytät GB Finland Oy:n tarjoamia palveluita (esimerkiksi käyttäessäsi ajanvarausjärjestelmäämme tai tehdessäsi ostoksia tai vieraillessasi groom.fi-verkkosivulla).

 • Henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, jne.; sekä
 • Tili- ja maksutiedot (ei kuitenkaan kortin numero tai CVC-koodi) ja laskutustiedot, jne.

 

Henkilötiedot, jotka GB Finland Oy on kerännyt sinusta:

GB Finland Oy kerää henkilötietoja sinusta, kun käytät ajanvarausjärjestelmäämme tai palveluitamme esimerkiksi tehdessäsi ostoksia tai vieraillessasi groom.fi-verkkosivulla.

 • Henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, jne.;
 • Tiedot tuotteista ja/tai palveluista, joista olet kiinnostunut groom.fi-verkkosivulla tekemiesi hakujen ja klikkausten perusteella;
 • Tiedot avautuvista sähköpostiviesteistä, jotka GB Finland Oy on lähettänyt sinulle ja siitä, mistä olet klikannut GB Finland Oy:ltä saamassasi sähköpostissa;
 • Tilaus-, osto- ja klikkaushistoriasi asiakkaana ja vierailijana;
 • Sähköpostit sekä sosiaalisen median viestit GB Finland Oy asiakaspalveluun;
 • Tiedot siitä, miten olet käyttänyt GB Finland Oy:n palveluita, kuten sivujen vastausaika, latausvirhe, miten päädyit ja lähdit sivulta;
 • Asiakastyytyväisyys- ja markkinatutkimusten tulokset (mikäli asiakas on jättänyt sähköpostiosoitteensa esimerkiksi arvontaa varten);
 • Laitteen tiedot, kuten IP-osoite, kieliasetukset, laitteen maantieteelliset tiedot ja selaimen asetukset

 

Henkilötiedot, jotka GB Finland Oy on kerännyt kolmannelta osapuolelta:

GB Finland Oy käyttää mainosverkkoa, analysointityökalua tai kolmansia osapuolia, jotka auttavat GB Finland Oy:tä ymmärtämään käyttäjien toimintaa ja preferenssejä. Mainostaja voi esimerkiksi antaa GB Finland Oy:lle tietoja siitä, mitä tapahtui mainoksen klikkauksen jälkeen, jotta osaamme arvioida mainosten tehokkuutta ja tehdä niistä merkityksellisempiä sinulle asiakkaana.

 

GB Finland Oy käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten täyttääkseen kanssasi tekemämme sopimuksen:

 • Hallinnoidakseen tilaustasi ja asiakassuhdettasi, esimerkiksi GB Finland Oy:n palveluja koskevien tietojen antamiseksi sinulle;
 • Voidakseen lähettää yleisiä tarjouksia ja suoramarkkinointia (mikäli olet antanut GB Finland Oy:lle luvan lähettää markkinointiviestejä)

 

Jos teet varauksen väliaikaisella tilillä rekisteröitymättä, järjestelmä lähettää automaattisesti n. kuukauden kuluttua yhden muistutustekstiviestin, jonka jälkeen tietosi poistuvat järjestelmästä. Mikäli et halua muistutusviestiä suosittelemme luomaan tilin ja kieltämään markkinointiviestit.

 

GB Finland Oy käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten täyttääkseen lakisääteiset velvollisuutensa:

 • Noudattaakseen soveltuvaa lainsäädäntöä sekä täyttääkseen oikeudelliset sitoumuksensa (esimerkiksi ottaen huomioon kirjanpitolain, tuotevastuulain sekä kuluttajaoikeudellisen lainsäädännön vaatimukset ja henkilötietojen suojan IT-järjestelmissä); sekä
 • Estääkseen väärinkäytöksiä, kuten petoksia ja identiteettivarkauksia

 

GB Finland Oy käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten intressivertailun nojalla:

 • Asiakas- ja markkina-analyysia varten sekä parantaakseen palveluitamme sinulle siten, että ne esitellään tehokkaasti;
 • Voidakseen käsitellä ja toteuttaa osallistumiset mahdollisiin kilpailuihin ja tapahtumiin;
 • Voidakseen arvioida, kehittää ja parantaa yrityksen palveluita, tuotteita ja järjestelmiä asiakasyhteisöä varten; sekä
 • Estääkseen palvelun väärinkäytön, laittomat kirjautumiset sekä estääkseen ja tiedottaakseen yritystä vastaan tehdyistä rikkomuksista

GB Finland Oy:n tai kolmannen osapuolen oikeutettu intressi henkilötietojesi käsittelemiseen intressivertailun perusteella on tarjota parempi asiakas- tai ostokokemus sekä antaa palvelua sellaisten erilaisten palveluiden muodossa, jotka ovat relevantteja sinulle sekä henkilökohtaisesti mukautettuja tarjouksia ja viestintää. Lisäksi yksi intressi on pitää GB Finland Oy:n palvelut ajanmukaisina, minkä takia GB Finland Oy:n on analysoitava palveluiden käyttöä voidakseen tehdä parannuksia sinulle asiakkaana. Myös turvallisuus on oikeutettu intressi GB Finland Oy:lle.

 

Ketkä voivat päästä käsiksi henkilötietoihisi?

GB Finland Oy:n toimistohenkilökunta, palveluntarjoajat sekä rajatuin oikeuksin sopimusyrittäjäparturit voivat päästä käsiksi henkilötietoihisi. Näiden kolmansien osapuolien kanssa GB Finland Oy on solminut tietosuojalainsäädännön mukaiset sopimukset tietojen turvallisesta käsittelystä.

 

Palveluntarjoajat ja henkilötietojen vienti:

 • Ajanvarausjärjestelmä. Henkilötietojen säilytysaika on 3 vuotta; passiivisten asiakkaiden (=asiakkaat, joilla ei ole ajanvarauksia viimeisen kolmen vuoden ajalta, ja joilla ei ole tulevia varauksia) henkilötiedot poistetaan ajanvarausjärjestelmästä 2 kertaa vuodessa
 • Markkinointityökalut; sähköpostitse toimitettavat uutiskirjeet ja tiedotteet sekä asiakastyytyväisyystutkimukset
 • Maksuja käsittelevät yhteistyökumppanit. GB Finland Oy:n asiakkaiden suorittamien maksujen käsittelemisessä käytetään apuna toimittajia nopean ja turvallisen maksamisen varmistamiseksi sinulle
 • Verkkokauppa; ostoksen yhteydessä asiakas joko hyväksyy tai hylkää markkinointiviestien vastaanottamisen
 • Kassajärjestelmä

 

Myynnin yhteydessä GB Finland Oy voi jakaa tietojasi kolmansille osapuolille:

 • Siinä tapauksessa, että GB Finland Oy myy tai ostaa toimintaa tai omaisuutta, GB Finland Oy voi luovuttaa henkilötietojasi tällaisen toiminnan tai omaisuuden mahdolliselle myyjälle tai ostajalle; sekä
 • Jos kolmas osapuoli hankkii GB Finland Oy:n tai merkittävän osan sen omaisuudesta, voidaan GB Finland Oy:n asiakkaiden henkilötietoja jakaa

 

Mitä GB Finland Oy ei tule tekemään henkilötiedoillasi?

GB Finland Oy ei tule myymään henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi.

 

Missä GB Finland Oy käsittelee henkilötietojasi?

GB Finland Oy ja GB Finland Oy:n toimittajat ja yhteistyökumppanit käsittelevät pääsääntöisesti henkilötietojasi EU/ETA-alueella. Mikäli henkilötietoja käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella, on olemassa joko EU:n komission päätös siitä, että kyseinen kolmas maa turvaa vastaavan suojatason tai soveltuvat suojatoimenpiteet, jotka varmistavat oikeuksiesi suojan.

 

Kuinka kauan GB Finland Oy käsittelee henkilötietojasi?

GB Finland Oy käsittelee henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen varsinaisen käsittelyn tavoitteen perusteella. Tämä voi tarkoittaa niin pitkää aikaa kuin on tarpeen suorittaaksemme sopimuksellisen sitoumuksemme sinua kohtaan ja kuin lakisääteiset säilytysajat edellyttävät. Kun GB Finland Oy käsittelee tietojasi muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksellisiin sitoumuksiimme, esimerkiksi täyttääkseen kirjanpito- tai kuluttajaoikeudellisen lainsäädännön vaatimukset, GB Finland Oy käsittelee tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kunkin tavoitteen perusteella. Niissä tapauksissa, joissa GB Finland Oy käsittelee henkilötietojasi intressivertailun nojalla, sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan GB Finland Oy:llä on oikeus säilyttää yhteystietojasi suoramarkkinointia varten tietyn ajan ostoksesi. GB Finland Oy voi siten säilyttää yhteystietojasi lähettääkseen sinulle suoramarkkinointia sinä aikana, joka on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön, markkinointilainsäädännön ja käytännön mukainen.

Jos/kun olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen, GB Finland Oy käsittelee henkilötietojasi, jotka on rekisteröity suoramarkkinointitarkoituksiin siihen saakka, kunnes poistat itsesi rekisteristä. Voit tehdä sen ottamalla yhteyttä GB Finland Oy:n asiakaspalveluun tai klikkaamalla uutiskirjeessämme kohtaa “Unsubscribe”.

GB Finland Oy:n ajanvarausjärjestelmässä henkilötietojen säilytysaika on 3 vuotta. Passiivisten asiakkaiden, eli asiakkaat, joilla ei ole ajanvarauksia viimeisen kolmen vuoden ajalta, ja joilla ei ole tulevia varauksia, henkilötiedot poistetaan ajanvarausjärjestelmästä 2 kertaa vuodessa.

Ostoshistoria poistetaan joka tapauksessa 36 kuukauden kuluttua ostoksen suorittamisesta.

Henkilötietojasi voidaan säilyttää kauemmin kuin edellä on esitetty siinä määrin kuin GB Finland Oy on velvollinen tekemään sen lainsäädännön, asetusten tai viranomaisen päätöksen nojalla.

 

Miten GB Finland Oy suojaa henkilötietosi?

GB Finland Oy ryhtyy niihin teknisiin ja organisatorisiin suojatoimenpiteisiin, joita lainsäädäntö edellyttää sen varmistamiseksi, ettei henkilötietojasi muuteta, etteivät ne katoa tai tuhoudu tai etteivät asiattomat pääse niihin käsiksi. Suojatoimenpiteemme muuttuvat tekniikan kehittyessä ja parantuessa.

 

Sinun oikeutesi

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön nojalla sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi GB Finland Oy käsittelee. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojen korjausta siten, että virheelliset henkilötiedot korjataan.

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista tai rajoittamista sekä oikeus vastustaa sitä, että GB Finland Oy käsittelee henkilötietojasi.

Sinulla on myös tietyin edellytyksin oikeus saada GB Finland Oy:lle luovuttamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus luovuttaa kyseiset tiedot toiselle henkilötietovastaavalle.

Sinulla on lisäksi milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä yleiseen ja henkilökohtaisesti mukautettuun suoramarkkinointiin ja asiakastietojen analysointiin.

Kaikki viestintä ja toimenpiteet, joihin GB Finland Oy ryhtyy oikeuksiesi johdosta, ovat maksuttomia. GB Finland Oy pidättää oikeuden joko periä kohtuullinen maksu, joka kattaa hallinnolliset kustannukset tietojen antamiseksi taikka pyydetyn toimenpiteen toteuttamiseksi, tai olla täyttämättä pyyntöä sellaisten pyyntöjen kohdalla, jotka ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia. GB Finland Oy:n yhteystiedot on esitetty Tietosuojaselosteen viimeisessä osassa.

 

Miten GB Finland Oy käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita?

GB Finland Oy käyttää evästeitä ja vastaavia jäljitystekniikoita (”evästeet”) tuottaakseen räätälöidyn ja sujuvan online-kokemuksen ja parantaakseen kokemustasi GB Finland Oy:n palveluista. GB Finland Oy käyttää evästeitä groom.fi-verkkosivulla sekä ajanvarauksessa osoitteessa varaaheti.fi/groom. Seuraavaksi kerrotaan, miten GB Finland Oy käyttää evästeitä ja mitä valintoja voit tehdä evästeisiin liittyen.

 

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä, kirjaimista ja numeroista koostuvia tekstitiedostoja, jotka lähetetään verkkopalvelimestamme ja tallennetaan selaimeesi tai laitteeseesi. GB Finland Oy käyttää erilaisia evästeitä:

 • Istuntokohtainen eväste on väliaikainen eväste, joka vanhenee, kun suljet selaimesi tai laitteesi
 • Pysyvä eväste on eväste, joka säilyy tietokoneellasi siihen asti, kunnes poistat sen tai se vanhenee
 • Ensimmäisen osapuolen evästeen asettaa se verkkosivu, jossa vierailet
 • Kolmannen osapuolen evästeen asettaa kolmannen osapuolen verkkosivu. GB Finland Oy käyttää näitä ensisijaisesti analysointia varten (esimerkiksi Google Analytics)
 • Vastaavat tekniikat ovat tekniikoita, jotka tallentavat tietoa selaimellasi tai laitteellasi evästeitä muistuttavalla tavalla

 

Google Analyticsin käyttö

Yhtenä osana GB Finland Oy:n markkinointia GB Finland Oy analysoi tietoja liittyen groom.fi- ja varaaheti.fi/groom-verkkosivujen käyttöön sekä toimintaan GB Finland Oy:n sivuilla sosiaalisissa medioissa. Google Analytics:in avulla voimme esimerkiksi analysoida käyttäytymistä tuottaaksemme relevantimpia mainoksia ja tarjouksia sekä kehittää GB Finland Oy:n tuotteita ja palveluita. Lisäksi Google Analytics auttaa arvioimaan groom.fi- ja varaaheti.fi/groom-verkkosivujen käyttöä ja palveluita, jotka liittyvät verkkosivutoimintaan ja verkon käyttöön.

 

Miksi GB Finland Oy käyttää evästeitä?

GB Finland Oy:n käyttämät evästeet parantavat tavanomaisesti niitä palveluita, joita GB Finland Oy tarjoaa sinulle. Jotkin GB Finland Oy:n palvelut tarvitsevat evästeitä toimiakseen asianmukaisesti, kun taas muut parantavat sinulle tarjottavia palveluita. GB Finland Oy käyttää evästeitä kokonaisvaltaiseen analyyttiseen informaatioon koskien sinun käyttämiäsi GB Finland Oy:n palveluita. GB Finland Oy käyttää evästeitä tallentaakseen toiminnallisia asetuksia, kuten kieli ja muut tiedot. GB Finland Oy käyttää myös evästeitä, jotka mahdollistavat sen, että voimme suunnata sinulle relevanttia markkinointia.

 

Mahdollisuus ohjata evästeiden käyttöä

Voit muuttaa evästeiden käyttöä ja laajuutta koskevia asetuksia selaimessasi tai laitteessasi. Mene selaimesi tai laitteesi asetuksiin saadaksesi enemmän tietoa siitä, kuinka muutat evästeitä koskevia asetuksia. Voit esimerkiksi estää kaikki evästeet, hyväksyä ainoastaan ensimmäisen osapuolen evästeet tai poistaa evästeet, kun suljet selaimesi. Huomaathan, että osa GB Finland Oy:n palveluista ei välttämättä toimi, jos estät tai poistat evästeet.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

GB Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Kullakin hetkellä voimassa olevat ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.groom.fi/tietosuojapolitiikka.

 

GB Finland Oy:n yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä koskien GB Finland Oy:n suorittamaa henkilötietojesi käsittelyä tai haluat käyttää jotain oikeuttasi liittyen GB Finland Oy:n suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, voit ottaa yhteyttä meihin jäljempänä esitettyjen tietojen mukaisesti. Jos et halua vastaanottaa sähköposteja tai viestintää voit ottaa yhteyttä GB Finland Oy:n asiakaspalveluun. Voit myös poistaa itsesi rekisteristä sillä välineellä, jolla vastaanotit viestinnän.

 

Osoite:

GB Finland Oy / GROOM Parturit
Kalevankatu 56a
00180 Helsinki
Sähköposti: info@groom.fi
Verkkosivu: groom.fi/yhteystiedot

Tietosuojaseloste päivitetty 10. marraskuuta 2022.